Tất cả mọi thứ mà bạn cần cho Website Chỉ với 6,000 VNĐ/ngày.

Bảng giá website

DANH SÁCHTÍNH NĂNG

 • Thời hạn sử dụng
 • Băng thông và dung lượng
 • Tùy chỉnh giao diện
 • Thanh toán trực tuyến
 • Email theo tên miền
 • Chat Live
 • Đồng bộ Fanpage
 • Kết nối shop Facebook
 • Email Marketing
 • Mobile Web
 • Đa ngôn ngữ
 • Quản lý bình luận
 • Công cụ quản lý & lập kế hoạch
 • Lưu trữ đám máy- Cloud Data

BASIC2,800,000 VNĐ

  • năm
  • Không giới hạn
  • download
  • download
  • 10 email
  • download
  • download
  • download (1)
  • download (1)
  • download
  • download (1)
  • download
  • download (1)
  • 100 Gb

STANDARD4,800,000 VNĐ

 • năm
 • Không giới hạn
 • download
 • download
 • 20 email
 • download
 • download
 • download
 • download (1)
 • download
 • download (1)
 • download
 • download (1)
 • 200 Gb

Bảng giá tên miền

TÊN MIỀN VIỆT NAM PHÍ KHỞI TẠO (VNĐ) PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM(VNĐ)
.vn 350.000 480.000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 350.000 350.000
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn 200.000 200.000
.name.vn 30.000 30.000
Tên miền địa giới hành chính 200.000 200.000
TÊN MIỀN QUỐC TẾ PHÍ KHỞI TẠO (VNĐ) PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM (VNĐ)
.com | .net Miễn phí 250.000
.org | .info | .link Miễn phí 258.000
.us | .biz | .pw Miễn phí 250.000
.co.uk | .eu | .name Miễn phí 265.000
.mobi | .ninja | .in | .com.co | .net.co | .nom.co | .ca Miễn phí 452.000
.bz | .ws | .tv Miễn phí 666.000
.co Miễn phí 726.000
.me Miễn phí 645.000
.ceo Miễn phí 2.419.000
.xxx | .jp Miễn phí 2.494.000